Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Jak bawiąc się, uczymy?

Jak bawiąc się, uczymy?

NASZE ZABAWY W CZYTANIE

Podstawową formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. Jednocześnie bawiąc się, ciągle się uczą i poznają otaczający świat. Podczas zabawy, w sposób naturalny poz-nają nowe informacje i wykonują wiele, różnorodnych czynności. Doskonale radzą sobie z nauką, gdyż w dociekliwe odkrywanie świata angażują nie tylko wszystkie zmysły, ale również całe ciało. Czytanie jest kluczem do rozwoju dziecka, które otwiera skarbnicę całej wiedzy i informacji. Poprzez zabawę w czytanie rozbudzamy w dzieciach tę pasję oraz zarażamy ciekawością świata i głodem wiedzy.

Dzięki przygotowaniu do wczesnego czytania, dziecko:

  • jest ciekawe świata i samodzielne – łatwiej mu odnaleźć się w świecie informacji i znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.

  • zazwyczaj czyta szybciej i swobodniej.

  • ma dostęp do informacji, do których nie czytający rówieśnik dotrze w wieku 7,8 lat.

  • ma lepszą zdolność koncentracji oraz pamięć.

  • będzie czytać swobodniej, gdyż nie kojarzy tego zajęcia z przedmiotem w szkole i oceną, lecz z zabawą.

  • ma wyższą samoocenę – jest z siebie dumne.

Wśród metod, które w sposób naturalny i aktywny wprowadzają dzieci w świat liter, a poprzez zabawowy charakter nauki sprawiają, że staje się on dostępniejszy i bardziej przyswajalny wyróżniamy:

  • odimienną metodę I.Majchrzak, która stanowi podstawę zabaw w czytanie,

  • metodę naturalnej nauki języka,

  • metodę G.Domana.

Metody te nie wykluczają się, lecz przeciwnie – łączą i uzupełniają. Zastosowanie ich elementów pozwoli na jednoczesne kształtowanie wszystkich zmysłów potrzebnych do umiejętności czytania, a nie wybiórczo np. wzroku lub słuchu.

Odimienna metoda Ireny Majchrzak polega na tym aby imię dziecka uczynić słowem otwiera-jącym świat pisma. Polega na wprowadzeniu dziecka w tajemniczy świat czytelnictwa, przy wykorzys-taniu jego imienia. Dziecko przez własne imię, z którym się utożsamia, rozbudza swoje zainteresowanie pismem, pisaniem i czytaniem. Ma okazję przyjrzenia się charakterystycznej formie każdej litery i rysun-kowi całego imienia. W tej koncepcji, zabawy i gry są wspólne dla wszystkich, w których jednak każdy działa z innym materiałem. Metoda ma charakter analityczno – syntetyczny, a zestawy obrazkowo – słowne pomagają w percepcji tekstu na bazie poznanych liter.

Metoda ta podzielona jest na kilka, następujących po sobie etapów:

1- inicjacja

2- ściana pełna liter

3- prezentacja alfabetu

4- gra w loteryjkę

5- targ liter

6- nazywanie świata

7- pierwsze lektury

Naturalna nauka języka to metoda, której założenia zostały przejęte z Nowej Zelandii, a oparta jest na rozwijaniu i pogłębianiu chęci dziecka do nauki mówienia, czytania oraz kreślenia symboli graficznych, czemu towarzyszy szeroko rozumiana aktywność twórcza – dramatyczna, muzyczna, ruchowa i plastyczna. Czytanie rozpoczyna się od fazy zdaniowego i wyrazowego czytania globalnego, a elementem wspierającym tę umiejętność jest analiza i synteza słuchowo – wzrokowa w trakcie pisania oraz rozwiązywania różnego rodzaju zadań (indywidualnych i zbiorowych). Metodzie towarzyszą książeczki dla dzieci.

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest zapewnienie warunków sprzyjających indywidualizacji oddziaływań edukacyjnych poprzez:

– organizowanie pracy zbiorowej, indywidualnej i w małych grupach;

– odpowiednie zagospodarowanie sali – wydzielenie miejsc stanowiących okazję do podejmowania określonej aktywności

– umożliwienie dzieciom własnej działalności w kącikach zainteresowań, prowadzących m.in. do nabywania kompetencji językowych

Metoda Glenna Domana polega na globalnej nauce czytania. Jej autor to amerykański fizykotera-peuta i twórca metody rehabilitacji osób z uszkodzeniem mózgu. Wg niego dziecko ma „nieograniczony głód wiedzy połączony z łatwością przyswajania sobie nowych informacji” i „im więcej informacji wchłonie poniżej piątego roku życia, tym więcej ich zapamięta”. Oprócz doskonalenia kompetencji językowych, waż-ną rolę w jego koncepcji odgrywa oddziaływanie na analizatory wzroku i słuchu oraz rozwijanie spostrzegawczości. Nauka czytania odbywa się podczas kolejnych etapów:

I ETAP – pojedyncze słowa;

II ETAP – wyrażenia dwuwyrazowe;

III ETAP – proste zdania;

IV ETAP – rozbudowane zdania;

V ETAP – książki;

Polega ona na organizowaniu dzieciom kilku sesji w ciągu dnia, podczas których w szybkim tempie, głośno odczytuje się słowa z tzw. ,,kart migawkowych”, napisanych czerwonym, a w późniejszej fazie czarnym drukiem. Autor podkreśla znaczenie systematyczności i konieczność tworzenia atmosfery zabawy oraz przestrzega przed sprawdzaniem umiejętności, które zniechęca i zmniejsza wiarę we własne możliwości.

Opracowała – Wanda Bochenkiewicz

27

GRU

2018

287

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia