Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

ĆWICZENIA PERCEPCJI I PAMIĘCI WZROKOWEJ ORAZ KOORDYNACJI WZROKOWO- RUCHOWEJ.

ĆWICZENIA PERCEPCJI I PAMIĘCI WZROKOWEJ ORAZ KOORDYNACJI WZROKOWO- RUCHOWEJ.

ĆWICZENIA PERCEPCJI I PAMIĘCI WZROKOWEJ ORAZ KOORDYNACJI WZROKOWO- RUCHOWEJ.

 

 • OBSERWACJA:
  • obserwacja bliższego i dalszego otoczenia, dostrzeganie różnic, nazywanie ich;

( np. cykliczność pór roku, zmiany w przyrodzie itp.)

 • nazywanie i identyfikowanie zmian w otoczeniu, zapisywanie własnych obserwacji w postaci wzorów, symboli, znaków i zapisów;
 • rozpoznawanie i wskazywanie wybranych przez nauczyciela figur, symboli, znaków; np. ,,Pokaż znaki drogowe w kształcie trójkąta”
 • wskazywanie i nazywanie wybranych symboli, znaków graficznych a także przedmiotów w kształcie wybranych liter i znaków;
 • obserwacja i naśladowanie ruchem wskazanego kształtu; np.,, Stań tak, aby twoja postać przedstawiała kształt wybranej litery”.
 • werbalizacja spostrzeżeń – obserwacja i naśladowanie gestów;
 • WYSZUKIWANIE:
 • takich samych symboli graficznych (figur, liter, cyfr ) w otaczającej dziecko rzeczywistości;
 • par figur , liter, cyfr – małych i dużych;
 • takich liter, sylab i wyrazów(1-sylabowych i wielosylab.) w rozsypankach , w loteryjkach , loteryjkach i dominach, w tle obrazka, w tekście;
 • symboli graficznych nie należących do podanego zbioru;
 • ukrytych na obrazkach figur, znaków symboli;
 • figur , liter, cyfr na tle obrazka , wg wzoru na karcie;
 • identyfikowanie i wskazywanie figur , znaków, liter w plątaninach graficznych;
 • ze zbioru różnych figur wyrazów pozornie podobnych –nie pasujących do grupy;
 • sylab , wyrazów na podstawie sylaby lub wyrazu mówionego, odczytywanego przez nauczyciela;
 • wyszukiwanie wyrazów w tekście;
 • różnic w wyrazach o pozornie podobnym kształcie graficznym.
 • UKŁADANIE WYBRANYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH:
 • układanie figur, liter, cyfr wg wzoru, z pamięci , bez wzoru;
 • nakładanie liter, cyfr na plansze;
 • układanie figur, liter, symboli z części wg wzoru, na wzorze, bez wzoru;
 • układanie figur, symboli z elementów przyrodniczych, patyczków, klocków itp.
 • układanie mozaiki z klocków, figur, znaków graficznych na podstawie wzoru lub wg własnego pomysłu;
 • domina z figur ,literowe ( układanie w taki sposób, aby sąsiednie litery nowych wyrazów były identyczne;
 • układanie symboli graficznych wg poleceń ;
 • nakładanie sylab na plansze z jednoczesnym ich odczytywaniem;
 • układanie wyrazów z sylab ( rozsypanki sylabowe);
 • układanie wyrazów z sylab wg wzoru : słuchowego i wzrokowego;
 • układanie zdań z wyrazów wg wzoru.

WYODRĘBNIANIE:

 • elementów, przedmiotów, figur, symboli , znaków;
 • wybranych symboli graficznych na podstawie wzoru, z pamięci;
 • całości z tła (ukryte figury, znaki :litery, cyfry);
 • liter w wyrazach;
 • różnic między obrazkami pozornie identycznymi: -odróżnianie figur ,znaków ( liter, cyfr) od tła, -dobieranie wybranych symboli graficznych,
 • jednakowych obrazków wg różnych kryteriów ( zwiększona liczba elementów); na zasadzie układanek;
 • jednakowych par figur , liter, cyfr ( układanki – dobieranki oparte na zasadzie przynależności, kolorowanie i wypełnianie figur, liter ,cyfr wg wzoru –piktogramy;)

-liter wielkich do małych,

-liter drukowanych do pisanych,

-wyrazów do obrazka,

-wyrazów różniących się tylko jedną literą,

– zdań do obrazka.

 • RÓŻNICOWANIE:
 • różnicowanie i układanie wg różnych kryteriów: wielkości, kształtu( klocki Rocławskiego ), koloru ( klocki Denisa ), kierunku i położenia;
 • elementów graficznych i rysunków ;
 • obrazków pozornie takich samych;
 • liter najczęściej mylonych ( n –u , b-d-p );kształtów literopodobnych.
 •  SEGREGOWANIE :
 • wybranych symboli graficznych wg wybranego kryterium ( kształtu, wielkości, elementów składowych liter: litery z brzuszkami, liniami pionowymi, poziomymi, ukośnymi) ;
 • wyrazów ze względu na podobieństwo graficzne liter ( np.  a ( o,ą ) ,  e ( o, ę ),  m ( n) ,  t ( ł, l ); wyrazów takich samych;
 • o takiej samej liczbie liter;
 • z samogłoską, spółgłoską : w nagłosie, śródgłosie, wygłosie;

PORÓWNYWANIE I UZUPEŁNIANIE WSKAZANYCH SYMBOLI GRAFICZNYCH:

 • porównywanie par obrazków, wskazywanie podobieństw i różnic;
 • porównywanie par obrazków, wskazywanie i nazywanie różniących ich liter;
 • uzupełnianie braków na obrazkach;
 • uzupełnianie brakujących elementów na rysunkach i obrazkach;
 • uzupełnianie kształtów złożonych przez łączenie punktów, zamalowywanie, zakreślanie, kolorowanie pól oznaczonych symbolami; uzupełnianie szlaczków przez dorysowywanie odpowiednich znaków;
 • ciągów literowych wg wzorów; uzupełnianie zdań z lukami ( wyszukiwanie wyrazów z rozsypanki); uzupełnianie w wyrazach brakujących liter i sylab;

 

 • ROZPOZNAWANIE PREZENTOWANYCH SYMBOLI

GRAFICZNYCH:

 • takich samych elementów obrazkowych, literowych, sylabowych;
 • liter, sylab, wyrazów uprzednio prezentowanych ( loteryjki literowe, obrazkowe, wyrazowe);
 • ODWZOROWYWANIE;
 • figur, cyfr, liter z gotowych elementów zgodnie z podanym wzorem ( na wzorze, obok wzoru, zgodnie z zapamiętanym wzorem, bez wzoru);
 • kalkowanie, kolorowanie i graficzne przedstawienie szlaczków, ornamentów i kompozycji przy użyciu szablonów.

 CZYTANIE I ODCZYTYWANIE UKŁADÓW SYMBOLI GRAFICZNYCH.

 • całościowe odczytywanie wyrazów ( z rozsypanki wyrazowej i zdaniowej);
 • samodzielne układanie i odczytywanie zdań z rozsypanek;
 • samodzielne czytanie prostych tekstów ( bez zrozumienia , ze zrozumieniem ).

02

PAŹ

2016

305

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia