Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Kompetencje dziecka 4 – letniego

Kompetencje dziecka 4 – letniego

Obszar: edukacja społeczno – moralna
Używa zwrotów grzecznościowych
Pomaga w porządkowaniu zabawek
Rozumie potrzeby innych dzieci.
Uznaje prawa innych dzieci w zabawie.
Uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci…
Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
Rozpoznaje dobre uczynki.
Przestrzega umów panujących w grupie.
Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
Wie, jak nazywa się nasze miasto.

Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia.
Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
Wypowiada się pełnymi zdaniami.
Kontroluje swoje wypowiedzi.
Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy…
Dba o kulturę słowa.
Dokonuje autoprezentacji.
Rozwiązuje zagadki.

Obszar: edukacja ruchowa
Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
Potrafi stać na jednej nodze.
Czworakuje w przód, w tył.
Rzuca do celu.
Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.

Obszar: edukacja zdrowotna
Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
Zna swoje imię i nazwisko.
Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
Dba o czystość osobistą.
Kulturalnie spożywa posiłki.

Obszar: edukacja komunikacyjna
Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Obszar: edukacja muzyczna
Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.

Obszar: edukacja estetyczna
Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim: kredki, farby…
Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.

Obszar: edukacja techniczna
Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
Podejmuje działania konstrukcyjne.

Obszar: edukacja przyrodnicza
Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
Zna nazwy pór roku.
Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…
Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.

Obszar: edukacja matematyczna
Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
Posługuje się liczebnikami głównymi.
Ocenia pojemność naczyń.
Określa czas trwania czynności.

Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania
Składa obrazek złożony z części.
Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
Tworzy rymy.
Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka – beczka, rak – mak, pasek – piasek…
Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.

13

WRZ

2016

209

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia