Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

O nas

PRZEDSZKOLE  NR 8 W  ZAWIERCIU  W  ROKU  SZKOLNYM  2022/2023  CZYNNE  JEST  W  GODZINACH 

OD  6.00 – 16.30

 

NAUCZYCIELE   PRZEDSZKOLA  NR 8 W  ZAWIERCIU

Kadra Pedagogiczna naszego przedszkola to profesjonalne, kompetentne,  kreatywne nauczycielki, których umiejętności pedagogiczne to nie tylko wiedza teoretyczna ale także doświadczenie pedagogiczne i wiedza intuicyjna. To nauczycielki lubiane przez dzieci i szanowane przez Rodziców, dla których najważniejszą wartością jest dobro dziecka i odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój psychofizyczny. Są dla Państwa gwarantem wysokiego poziomu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,   zabaw z dziećmi oraz różnorodnych uroczystości przedszkolnych.

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr  Krystyna Koczur   –  nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel dyplomowany. Ekspert  z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Egzaminator do przeprowadzania  sprawdzianu w ostatnim roku szkoły podstawowej. Nauczyciel pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki,  resocjalizacji i terapii. Nauczyciel oligofrenopedagogiki.

NAUCZYCIELE

1. mgr  Wanda Bochenkiewicz    – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel dyplomowany.

2. mgr  Monika Kluza   – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda.   Nauczyciel mianowany.

3. mgr  Agnieszka Kudra   –  nauczyciel wychowania przedszkolnego. Nauczyciel dyplomowany. Nauczyciel resocjalizacji.

4. mgr  Kamila Madej  –  nauczyciel  zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.  Nauczyciel mianowany. Nauczyciel języka niemieckiego.

5. mgr Agnieszka Kapuśniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego.  Nauczyciel kontraktowy.

6. mgr Elżbieta Opuchlik –   nauczyciel  wychowania przedszkolnego.  Nauczyciel dyplomowany.

7. mgr ks. Adam Dróżdż  –  nauczyciel mianowany, katecheta.

8. mgr  Roksana Drabek  – nauczyciel   wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel kontraktowy.

9.  mgr  Katarzyna Celejowska  –  nauczyciel  nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Nauczyciel  języka angielskiego. Nauczyciel mianowany.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI

Pracownicy administracyjno-obsługowi naszego Przedszkola to ludzie rzetelnie wykonujący powierzone obowiązki, dbający o dobre wyżywienie, czystość, estetyczny wygląd placówki.  Wspólnie z nauczycielami zapewniają dzieciom  codzienną  opiekę , życzliwość, uśmiech, bezpieczeństwo i  dobre wychowanie.  

 

1. Pandel Łucja

2. Steciak Jerzy

3.  Otręba Anna

4. Dąbrowska Joanna

5. Gomółka Monika

6. Koclęga Dorota

7. Piorun Beata

8. Krzykawska Katarzyna

9. Głąb Daria

 

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022  W  PRZEDSZKOLU  FUNKCJONUJE  5  GRUP

 

GRUPA I   „MISIE” 

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Kamila Madej

2. mgr  Agnieszka Kapuśniak

3. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

Pomoc nauczyciela:

1.   Dorota Koclęga

GRUPA  II  „PAJACYKI’  

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Elżbieta Opuchlik

2. mgr  Agnieszka Kapusniak

3. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

Pomoc nauczyciela:

1.   Daria Głąb

GRUPA  III  „LEŚNE  LUDKI”  

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr Agnieszka Kudra

2. mgr  Agnieszka Głąb

3. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

4. mgr ks. Adam Dróżdż – nauczyciel katecheta

Pomoc nauczyciela:

1.  Joanna Dąbrowska

GRUPA  IV  „SMERFY” – starszaki

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr   Wanda Bochenkiewicz

2. mgr  Roksana Drabek

3. mgr  Krystyna Koczur

4. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

5. mgr  ks. Adam Dróżdż – nauczyciel katecheta

GRUPA  v  „BIEDRONECZKI” 

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Monika Kluza
2. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

Pomoc nauczyciela:

1. Anna Otręba

 

DIAGNOZA  AKTUALNEGO  STANU  PLACÓWKI

Przedszkole nr 8 w Zawierciu zlokalizowane jest przy ulicy Wierzbowej 8.

Rozpoczęło swoją działalność 1 października 1954r. Przez wiele lat było przedszkolem ćwiczeń, gdzie młodzi nauczyciele zdobywali umiejętności i doświadczenie. Od 1993 r. do 2006 r. w przedszkolu miał siedzibę gabinet metodyczny doradcy wychowania przedszkolnego. W przedszkolu systematycznie odbywały się szkolenia dla nauczycieli z miasta i powiatu. Na terenie naszego przedszkola odbywały się spotkania i konsultacje metodyczne, prężnie działała grupa wsparcia ,, Kreatywny nauczyciel”.

Od 1 września 2013 roku  do chwili obecnej przedszkole ponownie daje możliwość studentom wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego odbywania praktyk pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli naszego przedszkola. Studenci kierowani są do nas z Uczelni Wyższych: (Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach).

W roku szkolnym 2021/2022  w naszym przedszkolu bawi się, uczy i  mile spędza czas 120  dzieci. Mamy 4 oddziały liczące po 25 dzieci , w wieku od 3 do 6 lat oraz 1 oddział  liczący 20 dzieci w wieku  od 2,5 do 3 lat.  Od wielu lat liczba chętnych dzieci jest większa od oferowanej liczby miejsc w przedszkolu. Kadra pedagogiczna to nauczyciele dyplomowani, mianowani i kontraktowi.  Wszyscy nauczyciele mają odpowiednie wysokie kwalifikacje, długoletni staż pracy w zawodzie nauczycielskim i wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nauczyciele mają pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne, a swoje umiejętności i kompetencje  sukcesywnie podnoszą na wszelkiego rodzaju szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Spośród wszystkich działań  naszego przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy. Rozwijając artyzm, wrażliwość estetyczną dziecka, wyzwalając twórcze postawy i rozwój intelektualny jesteśmy corocznym organizatorem miejskiego, między-przedszkolnego konkursu czytelniczego i recytatorskiego.

Prowadząc korespondencję urzędową  wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem. Wszystkie uroczystości przedszkolne wewnętrzne i zewnętrzne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym o treściach literackich.

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju pomieszczeń oraz otoczenia placówki. W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie- sale są przestronne, jasne i dobrze wyposażone. Meble i sprzęt dostosowany jest do wzrostu i wieku dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw, zaplecze na pomoce dydaktyczne, łazienkę przystosowaną do wieku dzieci.   W salach  odbywają się nie tylko zajęcia, zabawy ruchowo-sportowe i ćwiczenia gimnastyczne, ale również uroczystości wewnętrzne, uroczyste poranki, imprezy okolicznościowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Przedszkole otoczone jest przestronnym i funkcjonalnym ogrodem posiadającym różnorodną roślinność, która w słoneczne dni zapewnia bawiącym się dzieciom cień. W ogrodzie przedszkolnym zlokalizowany jest plac zabaw wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sukcesywnie doposażany. Budynek i ogród przedszkolny jest ogrodzony, obsadzony roślinnością i zapewnia bezpieczeństwo naszym wychowankom. Budynek objęty jest monitoringiem.

Przedszkole  w roku szkolnym 2021/2022  pracuje  w godzinach  od 6.00- 16.30, a nieodpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo -dydaktyczne w zakresie podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin odbywają się w godzinach od  8.00- 13.00. Pozostały czas pobytu dzieci regulują odrębne przepisy.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej z 2017 r. i przewiduje następujące formy aktywności dziecka:

co najmniej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci spędzają w

ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu;

co najmniej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci spędzają na

swobodnej zabawie przy niewielkim  udziale nauczyciela;

2/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci przeznaczają na wszystkie

czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne.

najwyżej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci zajmują zajęcia

dydaktyczne organizowane w małych zespołach lub z całą grupą.

Nasze przedszkole to placówka  z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń, z których jesteśmy dumni.   11 czerwca 2015 roku odbyła się w przedszkolu Uroczystość 60-lecia jego istnienia. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością – Starosta i Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego,  Pani Skarbnik Starostwa, były Senator  a obecnie Burmistrz miasta Czeladzi, dyrektorki zaprzyjaźnionych przedszkoli z Siewierza i Ogrodzieńca, byli pracownicy przedszkola, Rodzice i wychowankowie. Z okazji tak pięknego Jubileuszu na ręce Pani Dyrektor wpłynęły listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań od Posłów, Senatorów i Wicemarszałka Województwa  Śląskiego.

W naszym przedszkolu zapewniamy dobrą opiekę i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu  i do radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie  i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W naszym przedszkolu podejmujemy działania , które pomagają zminimalizować stres dzieci nowo przyjętych. W grupach najmłodszych realizowany jest program adaptacyjny-,,  Otwarte drzwi”,  oraz „Mamo, tato czuję się z Tobą bezpiecznie”.

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które oparte są na programach opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola oraz na programie wychowawczym i profilaktycznym. W czerwcu 2019r. nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnego certyfikatu zdrowia.

Dzieci  w każdej grupie wiekowej uczą się podstaw języka angielskiego  zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  Aby od najmłodszych lat doskonalić umiejętności językowe dzieci  wprowadziliśmy od roku szkolnego 2020/2021 kółko  języka niemieckiego, funkcjonujące do nadal.

Nasze przedszkole realizuje w każdej grupie profilaktykę logopedyczną. W miesiącu wrześniu każdego roku przeprowadzamy badania przesiewowe wszystkich dzieci przedszkolnych pod kątem prawidłowej wymowy.

W grupach starszych dzieci uczęszczają na lekcje katechezy.

Kreatywne nauczycielki naszego przedszkola  w codziennej pracy z dziećmi realizują  wiele ciekawych innowacji pedagogicznych, programów, projektów edukacyjnych, konkursów, akcji charytatywnych, ekologicznych i społecznych.

Zapraszamy do naszego przedszkola.

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia