Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

O nas

PRZEDSZKOLE  NR 8 W  ZAWIERCIU  W  ROKU  SZKOLNYM  2023/2024 

CZYNNE  JEST  W  GODZINACH 

OD  6.00 – 16.30

 

NAUCZYCIELE   PRZEDSZKOLA  NR 8 W  ZAWIERCIU

Kadra Pedagogiczna naszego przedszkola to profesjonalne, kompetentne,  kreatywne nauczycielki, których umiejętności pedagogiczne to nie tylko wiedza teoretyczna ale także doświadczenie pedagogiczne i wiedza intuicyjna. To nauczycielki lubiane przez dzieci i szanowane przez Rodziców, dla których najważniejszą wartością jest dobro dziecka i odpowiedzialność za jego wychowanie i rozwój psychofizyczny. Są dla Państwa gwarantem wysokiego poziomu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,   zabaw z dziećmi oraz różnorodnych uroczystości przedszkolnych.

 

DYREKTOR  PRZEDSZKOLA

mgr  Krystyna Koczur   –  nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Nauczyciel dyplomowany. Ekspert  z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Egzaminator do przeprowadzania  sprawdzianu w ostatnim roku szkoły podstawowej. Nauczyciel pedagogiki specjalnej w zakresie profilaktyki,  resocjalizacji i terapii. Nauczyciel oligofrenopedagogiki.

NAUCZYCIELE

1. mgr  Monika Kluza   – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda / neurologopeda.      Nauczyciel mianowany.

2. mgr  Agnieszka Kudra   –  nauczyciel wychowania przedszkolnego. Nauczyciel resocjalizacji.    Nauczyciel dyplomowany.

3. mgr  Kamila Madej  –  nauczyciel  zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania      przedszkolnego. Nauczyciel języka niemieckiego. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel dyplomowany.

4. mgr Agnieszka Kapuśniak – nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Specjalista do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Nauczyciel mianowany.

5. mgr  Roksana Drabek  – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,    logopeda. Nauczyciel mianowany.

6. mgr Angelika Bielawska  nauczyciel zintergowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Terapeuta integracji sensorycznej. Nauczyciel mianowany.

7. mgr Marta Pełęga – nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Nauczyciel wspomagający rozwój i edukację dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauczyciel dyplomowany.

8.  mgr ks. Sebastian Woźniak  –  katecheta. Nauczyciel początkujący.

9.  mgr  Katarzyna Celejowska  –  nauczyciel  nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Nauczyciel  języka angielskiego. Nauczyciel mianowany.

10. mgr Jacek Podsiadło - psycholog z przygotowaniem pedagogicznym.

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI

Pracownicy administracyjno-obsługowi naszego Przedszkola to ludzie rzetelnie wykonujący powierzone obowiązki, dbający o dobre wyżywienie, czystość, estetyczny wygląd placówki.  Wspólnie z nauczycielami zapewniają dzieciom  codzienną  opiekę , życzliwość, uśmiech, bezpieczeństwo i  dobre wychowanie.  

 

1. Pandel Łucja

2. Steciak Jerzy

3. Otręba Anna

4. Dąbrowska Joanna

5. Gomółka Monika

6. Koclęga Dorota

7. Piorun Beata

8. Krzykawska Katarzyna

9. Głąb Daria

10. Derdoń - Wicepolska Dagmara

 

W  ROKU  SZKOLNYM  2023/2024  W  PRZEDSZKOLU  FUNKCJONUJE  5  GRUP

 

GRUPA I   „MISIE” 

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Roksana Drabek

2. mgr Marta Pałęga

2. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

Pomoc nauczyciela:

1.   Dorota Koclęga

GRUPA  II  „PAJACYKI’  

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Monika Kluza

2. mgr  Marta Pałęga

3. mgr Krystyna Koczur

3. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

Pomoc nauczyciela:

1.   Anna Otręba

GRUPA  III  „LEŚNE  LUDKI”  

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr Kamila Madej

2. mgr Marta Pałęga

3. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

4. mgr ks. Sebastian Woźniak – nauczyciel katecheta

Pomoc nauczyciela:

1.  Joanna Dąbrowska

GRUPA  IV  „SMERFY” – starszaki

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Agnieszka Kapuśniak

2. mgr  Agnieszka Kudra

3. mgr  Krystyna Koczur

4. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

5. mgr  ks. Sebastian Woźniak – nauczyciel katecheta

Pomoc nauczyciela:

1. Daria Głąb

GRUPA  v  „BIEDRONKI” 

W grupie pracują:

Nauczycielki:

1. mgr  Angelika Bielawska

2. mgr Katarzyna Celejowska – język angielski

Pomoc nauczyciela:

1. Dagmara Derdoń - Wicepolska

 

DIAGNOZA  AKTUALNEGO  STANU  PLACÓWKI

Przedszkole nr 8 w Zawierciu zlokalizowane jest przy ulicy Wierzbowej 8.

Rozpoczęło swoją działalność 1 października 1954r. Przez wiele lat było przedszkolem ćwiczeń, gdzie młodzi nauczyciele zdobywali umiejętności i doświadczenie. Od 1993 r. do 2006 r. w przedszkolu miał siedzibę gabinet metodyczny doradcy wychowania przedszkolnego. W przedszkolu systematycznie odbywały się szkolenia dla nauczycieli z miasta i powiatu. Na terenie naszego przedszkola odbywały się spotkania i konsultacje metodyczne, prężnie działała grupa wsparcia ,, Kreatywny nauczyciel”.

Od 1 września 2013 roku  do chwili obecnej przedszkole ponownie daje możliwość studentom wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego odbywania praktyk pod kierunkiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli naszego przedszkola. Studenci kierowani są do nas z Uczelni Wyższych: (Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach).

W roku szkolnym 2022/2023  w naszym przedszkolu bawi się, uczy i  mile spędza czas 124  dzieci. Mamy 4 oddziały liczące po 25 dzieci , w wieku od 3 do 6 lat oraz 1 oddział  liczący 24 dzieci w wieku  od 2,5 do 3 lat.  Od wielu lat liczba chętnych dzieci jest większa od oferowanej liczby miejsc w przedszkolu. Kadra pedagogiczna to nauczyciele dyplomowani, mianowani i kontraktowi.  Wszyscy nauczyciele mają odpowiednie wysokie kwalifikacje, długoletni staż pracy w zawodzie nauczycielskim i wyższe wykształcenie pedagogiczne. Nauczyciele mają pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne, a swoje umiejętności i kompetencje  sukcesywnie podnoszą na wszelkiego rodzaju szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Spośród wszystkich działań  naszego przedszkola jedno jest specyficzne, wyróżniające placówkę w środowisku lokalnym. To działanie skoncentrowane na wychowawczym obcowaniu dzieci z dziełami literatury pięknej. Jako placówka posiadająca swoją nazwę – „Bajkoludki”, a także logo i hymn związany z nazwą, organizujemy wiele akcji i imprez, które budzą motywację czytelniczą, przygotowują dziecko do tego, aby w przyszłości stało się dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, aby mogło obcować z dziełem literackim w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy. Rozwijając artyzm, wrażliwość estetyczną dziecka, wyzwalając twórcze postawy i rozwój intelektualny jesteśmy corocznym organizatorem miejskiego, między-przedszkolnego konkursu czytelniczego i recytatorskiego.

Prowadząc korespondencję urzędową  wykorzystujemy i posługujemy się własnym logiem. Wszystkie uroczystości przedszkolne wewnętrzne i zewnętrzne rozpoczynamy hymnem przedszkolnym o treściach literackich.

Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju pomieszczeń oraz otoczenia placówki. W naszym przedszkolu dzieci czują się bezpiecznie- sale są przestronne, jasne i dobrze wyposażone. Meble i sprzęt dostosowany jest do wzrostu i wieku dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji własną salę zabaw, zaplecze na pomoce dydaktyczne, łazienkę przystosowaną do wieku dzieci.   W salach  odbywają się nie tylko zajęcia, zabawy ruchowo-sportowe i ćwiczenia gimnastyczne, ale również uroczystości wewnętrzne, uroczyste poranki, imprezy okolicznościowe i spotkania z ciekawymi ludźmi. Przedszkole otoczone jest przestronnym i funkcjonalnym ogrodem posiadającym różnorodną roślinność, która w słoneczne dni zapewnia bawiącym się dzieciom cień. W ogrodzie przedszkolnym zlokalizowany jest plac zabaw wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Sukcesywnie doposażany. Budynek i ogród przedszkolny jest ogrodzony, obsadzony roślinnością i zapewnia bezpieczeństwo naszym wychowankom. Budynek objęty jest monitoringiem.

Przedszkole  w roku szkolnym 2023/2024  pracuje  w godzinach  od 6.00- 16.30, a nieodpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawczo -dydaktyczne w zakresie podstawy programowej, w wymiarze 5 godzin odbywają się w godzinach od  8.00- 13.00. Pozostały czas pobytu dzieci regulują odrębne przepisy.

Ramowy rozkład dnia ułożony jest zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej i przewiduje następujące formy aktywności dziecka:

co najmniej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci spędzają w

ogrodzie przedszkolnym, na świeżym powietrzu;

co najmniej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci spędzają na

swobodnej zabawie przy niewielkim  udziale nauczyciela;

2/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci przeznaczają na wszystkie

czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne.

najwyżej 1/5 czasu pobytu w przedszkolu dzieci zajmują zajęcia

dydaktyczne organizowane w małych zespołach lub z całą grupą.

Nasze przedszkole to placówka  z pięknymi tradycjami, wychowała już kilka pokoleń, z których jesteśmy dumni.   11 czerwca 2015 roku odbyła się w przedszkolu Uroczystość 60-lecia jego istnienia. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością – Starosta i Wicestarosta Powiatu Zawierciańskiego,  Pani Skarbnik Starostwa, były Senator  a obecnie Burmistrz miasta Czeladzi, dyrektorki zaprzyjaźnionych przedszkoli z Siewierza i Ogrodzieńca, byli pracownicy przedszkola, Rodzice i wychowankowie. Z okazji tak pięknego Jubileuszu na ręce Pani Dyrektor wpłynęły listy gratulacyjne z życzeniami dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywania powierzonych zadań od Posłów, Senatorów i Wicemarszałka Województwa  Śląskiego.

W naszym przedszkolu zapewniamy dobrą opiekę i naukę w atmosferze akceptacji. Wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu  i do radzenia sobie z porażkami. Dbamy o zdrowie  i bezpieczeństwo dzieci. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

W naszym przedszkolu podejmujemy działania , które pomagają zminimalizować stres dzieci nowo przyjętych. W grupach najmłodszych realizowany jest program adaptacyjny-,,  Otwarte drzwi”,  oraz „Mamo, tato czuję się z Tobą bezpiecznie”.

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które oparte są na programach opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola oraz na programie wychowawczym i profilaktycznym. W czerwcu 2019r. nasze Przedszkole otrzymało Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Pracujemy nad pozyskaniem kolejnego certyfikatu zdrowia.

Dzieci  w każdej grupie wiekowej uczą się podstaw języka angielskiego  zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  Aby od najmłodszych lat doskonalić umiejętności językowe dzieci  wprowadziliśmy od roku szkolnego 2020/2021 kółko  języka niemieckiego, funkcjonujące do nadal.

Nasze przedszkole realizuje w każdej grupie profilaktykę logopedyczną. W miesiącu wrześniu każdego roku przeprowadzamy badania przesiewowe wszystkich dzieci przedszkolnych pod kątem prawidłowej wymowy.

W grupach starszych dzieci uczęszczają na lekcje katechezy.

Kreatywne nauczycielki naszego przedszkola  w codziennej pracy z dziećmi realizują  wiele ciekawych innowacji pedagogicznych, programów, projektów edukacyjnych, konkursów, akcji charytatywnych, ekologicznych i społecznych.

Zapraszamy do naszego przedszkola.

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia