Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Wpływ zajęć plastycznych na rozwój dziecka

Wpływ zajęć plastycznych na rozwój dziecka

Jak twierdził Stanisław Popek „ plastyka jest formą wyrażania pragnień, nadziei, zwątpień, radości i smutków oraz najbardziej fantastycznych marzeń”. Czy nie doceniając jej pozycji w programie nauczania, nie przyczyniamy się przypadkiem do pozbawiania naszych dzieci bardzo ważnego środka wyrazu?

Polscy pedagodzy Bonar i Szmidt zajmujący się twórczością w nauczaniu zintegrowanym, mówią o trzech sferach, które dziecko powinno rozwijać.

 • poznawczej, której główne cele to:

– stymulowanie i rozwijanie wrażliwości wzrokowej, dotykowej i słuchowej,
– rozwijanie spostrzegawczości i kształtowania umiejętności świadomej obserwacji zjawisk i ludzi,
– rozwijanie umiejętności odkrywania, formułowania problemów,
– rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
– stymulowanie wyobraźni,
– kształtowanie podstawowych operacji umysłowych czyli syntezy, analizy, uogólnienia,
– pogłębianie wiedzy o zjawiskach, osobach i przedmiotach.

 • emocjonalno-motywacyjnej, której cele to:

– budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej,
– pomoc w szerzeniu samowiedzy i dokonywaniu samooceny,
– pobudzanie otwartości na cudze uczucia i opinie,
– kształtowanie empatycznego działania w grupie, zachowań prospołecznych,
– kształtowanie umiejętności współpracy w grupie zadaniowej,
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności,
– minimalizowanie postaw agresywnych oraz odreagowanie napięć.

 • działaniowej, mającej za zadanie:

– zachęcanie do podejmowania inicjatywy,
– rozwijanie samodzielności oraz wytrwałości,
– pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli poprzez wybrane formy,
– rozwijanie zdolności manipulacyjnych,
– stymulowanie  umiejętności łączenia sprawności emocjonalnych, umysłowych z
praktycznymi

Zajęcia plastyczne uchodzące często jedynie za zwykłą zabawę mogą pomóc realizować wiele zadań mieszczących się w tych trzech obszarach.

Ewa Grzesik wyróżnia następujące pozytywne aspekty działań plastycznych podejmowanych przez dzieci:

 1. usprawnianie manualne,
 2. rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 3. wydłużanie okresu koncentracji uwagi,
 4. wyrównywanie braków i ograniczeń psychofizycznych,
 5. rozwój osobowości,
 6. wzrost własnej kreatywności,
 7. leczenie oraz zapobieganie pogłębianiu się istniejących stanów chorobowych,
 8. obniżenie napięć nerwowych, uspokojenie i wyciszenie,
 9. łatwiejsze zrozumienie problemów życia codziennego,
 10. pełniejsze i swobodniejsze wypowiedzi,
 11. pobudzanie i rozwój wyobraźni,
 12. uświadomienie sobie własnych przekonań i uczuć oraz lepsze poznanie siebie,
 13. uwolnienie od przykrych wspomnień i niepokojów,
 14. uwolnienie i odreagowanie nagromadzonych emocji,
 15. aktywowanie sfery komunikacji niewerbalnej,
 16. rozwijanie własnych działań twórczych,
 17. pozawerbalne porozumiewanie się,
 18. uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
 19. zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym,
 20. pobudzenie sensoryczne – wielozmysłowe postrzegania świata,
 21. zmiana optyki widzenia swoich problemów,
 22. akceptacja siebie i innych,
 23. wzmocnienie poczucia sprawstwa i bezpieczeństwa,
 24. zwiększenie poziomu samowiedzy i akceptacji siebie,
 25. kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
 26. tworzenie pozytywnych nawyków i reakcji.

Istnieje więc sporo argumentów przemawiających za obecnością zajęć plastycznych w zabawach z dzieckiem.

Literatura:

 • Szmidt K. J., Bonar J., Program edukacyjny, Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym, WSiP, 1998.
 • Grzesik, Wpływ działalności plastycznej na rozwój psychofizyczny dzieci
 • Niklewicz, Miejsce i rola twórczości plastycznej w procesie nauczania – uczenia się w owoczesnym systemie kształcenia

27

MAR

2022

395

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia