Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

MYŚLENIE I MOWA

Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy i myślenia

Mowa i myślenie dziecka to procesy ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkujące. Dobry poziom rozwoju mowy dziecka ułatwia mu wypowiadanie swoich myśli, a opanowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych, umożliwi mu swobodne posługiwanie się mową – formowanie poprawnych i zrozumiałych dla otoczenia wypowiedzi.
Dlatego właśnie w pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym zadania dotyczące rozwijania mowy i myślenia dzieci realizowane są zawsze łącznie.

WARUNKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MOWY I MYŚLENIA
▪ Dzieci mają o czym mówić,
▪ Dzieci chcą się wypowiadać,
▪ Dzieci mają okazję do wypowiedzi

Cel główny:

Kształcenie mowy i myślenia – przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

Cele szczegółowe:

▪ poszerzenie biernego oraz czynnego słownika dzieci,
▪ wyrabianie umiejętności poprawnego budowania zdań, łączenie ich w dłuższe wypowiedzi
▪ wdrażanie do wypowiadania się nt. własnych przeżyć, utworów literackich itp.
▪ rozwijanie umiejętności powtórzenia usłyszanych treści i próby układania opowiadań,
▪ doskonalenie wymowy w zakresie poprawności artykulacyjnej.

ZNACZENIE ROZMOWY I LITERATURY W ROZWOJU MOWY I MYŚLENIA
▪ uczy wypowiadania się w sposób jasny i zwięzły na określony temat,
▪ wyrabia umiejętność uważnego słuchania wypowiedzi rozmówcy i nawiązania do niej,
▪ wzbogaca słownictwo dotyczące zagadnienia, które jest przedmiotem rozmowy, wdraża do formowania pytań, wyrabia krytyczny stosunek do własnych i cudzych wypowiedzi.                                                                                 

ZNACZENIE GIER I ZABAW ROZWIJAJĄCYCH MOWĘ I MYŚLENIE
▪ likwidują u dzieci błędy wymowy i doskonalą ją, rozwijają i doskonalą procesy analizy słuchowej,
▪ usuwają przyczyny niechęci do mówienia, ułatwiają nawiązywanie słownych kontaktów,
▪ umożliwiają wyrażanie, w różnych formach ekspresji słownej kształcąc mowę i myślenie                                                                                                                                                                                                                        

ZNACZENIE GIER I ZABAW WPROWADZAJĄCYCH DO CZYTANIA
▪ wspierają rozwój języka, stymulują i motywują do mówienia,
▪ umożliwiają dokładniejszą percepcję, prowadzą do lepszej artykulacji mowy,
▪ wywierają korzystny wpływ na przyswojenie struktur zdaniowych,

07

MAJ

2019

393

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia