Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

MUZYKA I RUCH ELEMENTEM POMOCNYM W PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM

MUZYKA I RUCH ELEMENTEM POMOCNYM W PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM

Współczesne badania pedagogów i psychologów dowodzą iż w środowiskach przedszkolnych i szkolnych obserwuje się wzrastającą liczbę dzieci z zaburzeniami w rozwoju osobowości. U wielu stwierdza się znaczny stopień nadpobudliwości, utrudnioną koncentrację uwagi, problemy z dostosowaniem się do otoczenia. W grupie dzieci z zaburzeniami nerwicowymi obserwuje się także dzieci z obniżoną aktywnością psychoruchową, które bardzo często są postrzegane jako mało zdolne. Sprawiają swym zachowaniem kłopoty wychowawcze nie tylko nauczycielom, ale przede wszystkim rodzicom. Są to objawy utrudniające im harmonijny rozwój, a w przyszłości osiągnięcie dojrzałości społeczno – emocjonalnej. Dla takich dzieci potrzebna jest pomoc terapeutyczno – wychowawcza, a wśród wielu propozycji pomocy (choreoterapia, teatroterapia, biblioterapia) szczególnie atrakcyjnym pomysłem jest muzykoterapia.

Poprzez swą zabawową formę i nastrój tajemniczości muzykoterapia angażuje emocje, uczucia i wyobraźnię dziecka, sprzyjając jednocześnie jego społeczno – emocjonalnemu rozwojowi i tworząc sprzyjające warunki dla prawidłowego psychicznego. Muzykoterapia to szczególna rola psychoterapii, jedna z form terapii i praktyki przez sztukę. To uporządkowany emocjonalnie układ ćwiczeń rytmicznych, ruchowych, perkusyjnych, wyobrażeniowych i relaksacyjnych stymulowanych różną muzyką. Muzykoterapia to leczenie dźwiękiem. Działa uspokajająco, pobudzająco, ujawnia emocje werbalne, ruchowe, przenosi w inny lepszy świat, harmonizuje osobowość, pomaga w utrzymaniu sprawności psycho – fizycznej. To w końcu ukierunkowane, wielofunkcyjne, kompleksowe, systematyczne wykorzystanie muzyki, jako uzupełnienia leczenia rehabilitacyjnego, psychoterapii i pedagogiki specjalnej.

CELEM MUZYKOTERAPII JEST:

 • Odreagowanie napięć psycho – fizycznych i pozbycie się nadmiaru energii i agresji,
 • nauczenie autorelaksu,
 • zapoznanie z różnymi formami aktywizacji,
 • zrytmizowanie organizmu, poprawienie koordynacji ruchowej,
 • ujawnienie zdolności twórczych, przywrócenie spontaniczności, integracja i poprawa komunikacji w grupie,
 • ujawnieni fantazji w kreowaniu siebie,
 • przygotowanie do pracy, nauki i odpoczynku,
 • ujawnienie i odreagowanie negatywnych emocji
 • wyzwolenie potrzeby ekspresji, obniżenie poziomu lęku i wzmożonego napięcia mięśniowego,
 • uzyskanie postawy korespondencyjnej między ciałem a muzyką;

 

Seans muzykoterapeutyczny składa się z pięciu ściśle wiążących się ze sobą etapów, które M. Kierył nazywa MOBILNĄ REKREACJĄ MUZYCZNĄ:

 1. Krótkie odreagowanie – dość szybkie ćwiczenia ruchowe lub emisyjne w celu zmniejszenia napięcia psycho – fizycznego, zadania wykonywane na tle muzyki dynamicznej, o wyraźnie zaznaczonym rytmie lub swobodny, spontaniczny taniec.
 2. Zrytmizowanie – krótkie ćwiczenia muzyczno – ruchowe lub zadania z udziałem instrumentów perkusyjnych, stosowane w celu pogłębienia odreagowania lub zintegrowania grupy.
 3. Uwrażliwienie – realizacja głównych treści tematu z włączeniem ćwiczeń terapeutycznych (np. elementów z pantomimy, psychodramy muzycznej) i zadań związanych z :
  • percepcją muzyki i uwrażliwieniem na jej przebieg, nastrój, charakter,
  • ekspresją i ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi, elementami pantomimy – wyrażanie stanów emocjonalnych za pomocą ruchów, gestów, mimiki, instrumentów perkusyjnych,
  • plastyką – wykonywanie prac plastycznych do wysłuchanych utworów, eksponowanie własnych odczuć, refleksji, skojarzeń;
 4. Relaksacja – ćwiczenia izometryczne oraz trening relaksacyjny z elementami wizualizacji, których celem jest pogłębienie odprężenia fizycznego i psychicznego.
 5. Aktywizacja – krótkie ćwiczenia ruchowe przy muzyce, o żywym tempie, miłym nastroju, mające na celu przywrócenie naturalnej aktywności życiowej i motywacji do działania.

 

Każde ćwiczenie ruchowe należy kontrastować spokojnym ćwiczeniem oddechowym, które zdaniem M. Kieryła uzupełniają niedobór tlenu i korygują sylwetkę. Zakończeniem seansu jest rozmowa z dziećmi o odczuciach, wrażeniach i życzeniach, gdyż w muzykoterapii najważniejsze jest działanie dziecka.

Zajęcia z muzykoterapii muszą zawierać przede wszystkim element radości dla dziecka i nauczyciela, eliminować lęk i zahamowania przy stałym wzroście zaufania i serdeczności. Wśród wielu propozycji pomocy dzieciom z różnymi zaburzeniami – muzykoterapia jest pomysłem szczególnie atrakcyjnym, zajęcia z jej elementami odbierane są przez uczestniczące w niej dzieci, jako niezwykle ciekawe, przyjemne i rozwijając.

Dzieci w wieku przedszkolnym dostarczają dorosłym niełatwych do rozwiązania problemów, jakie występują w późniejszych okresach rozwoju. Trudności te wymagają od dorosłych refleksji i wnikliwego potraktowania, gdyż właśnie w wieku przedszkolnym ujawnia się całe bogactwo i złożoność ludzkiej osobowości.

31

MAR

2018

311

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia