Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Ćwiczenia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole

Ćwiczenia przygotowujące do podjęcia nauki w szkole

Zestaw ćwiczeń

usprawniających analizę i syntezę słuchową.

( przygotowujących do nauki czytania i pisania)

1.Śpiewanie rytmicznych piosenek z wyklaskiwaniem   i wytupywaniem.

2.Odtwarzanie prostych rytmów na bębenku

3.Zapisywanie usłyszanych rytmów kółeczkami, kreskami itp.,

4.Segregowanie obrazków wg podanej głoski.

5.Ćwiczenia w rozpoznawaniu głosek w nagłosie ,śródgłosie, wygłosie

6.Reagowanie na wyraz zaczynający się określoną głoską.

 1. Wyliczanie wyrazów w zdaniu.
 2. Analiza słuchowa wyrazów jednosylabowych i wielosylabowych.

9.Dzielenie wyrazów na sylaby ze śpiewaniem i klaskaniem.

10.Wyliczanie słów rozpoczynających się na tę samą głoskę

w połączeniu z rzutem piłki w kole.

11.Zagadki słuchowe polegające na rozpoznawaniu dźwięków

płynących z otoczenia.

12.Reagowanie klaśnięciem na określoną głoskę.

13.Ujmowanie sylab całościowo- czytanie wyrazów z przeciąganiem

sylab, tak aby dziecko miało czas na wzrokowe ujęcie

każdej następnej sylaby i kojarzenie jej z brzmieniem.

Zestaw ćwiczeń

usprawniających analizę i syntezę wzrokową.

 

1.Wyodrębnianie różnic między obrazkami, przedmiotami.

2.Składanie obrazka z części.

3.Wyszukiwanie niedorzeczności w obrazkach.

4.Wyszukiwanie w obrazkach brakujących szczegółów.

5.Układanie wzorów z figur geometrycznych

6.Kreślenie kształtów graficznych za pomocą kreski łączącej

wyznaczone uprzednio punkty.

7.Zamalowywanie farbami płaszczyzny oznaczonej konturem.

8.Wyklejanie wycinanek w uprzednio przygotowany kontur.

9.Rozpoznawanie różnych znaków graficznych.

10.Przerysowywanie liter przez kalkę techniczną .

11.Wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie.

12.Segregowanie wg kolorów.

13.Loteryjki wyrazowe.

14.Wyszukiwanie w tekście podanych liter i sylab.

15.Wzorcowe utrwalanie obrazu liter często mylonych przez dzieci,

różnicowanie liter o podobnym kształcie a odmiennych

szczegółach : a- o,   lub o innym kierunku : d – b , u – n,  m – w.

16.Podobieństwa i różnice między wyrazami jednosylabowymi.

 

Zaburzenia analizy i syntezy wzrokowej.

  Objawy:

Dziecko mające zaburzenia w spostrzeganiu wzrokowym  przejawia

trudności w :

 • różnicowaniu kształtów graficznych, w zapamiętywaniu

i odwzorowywaniu ze wzoru lub z pamięci ,

 • rozpoznawaniu znaków i przedmiotów zbliżonych wielkością,

kształtem,

 • różnicowaniu wszelkich kształtów,

Rozumie znaczenie litery i cyfry jako symbolu, ale posługuje się nimi nieprawidłowo jako znakiem graficznym.

Dziecko myli:

litery różniące się niuansami graficznymi, jak: a-o, m- n, l –f –ł,

 • litery o kształcie zbliżonym, a o różnym położeniu

w stosunku do osi pionowej ( p –g ,  d – b), lub do osi poziomej

( u –n ,  b – p,  d – g );

 • odwraca kolejność liter w wyrazach ( pan –nap)
 • opuszcza drobne elementy graficzne;
 • łuki przekształca w kąty ostre lub rozwarte;
 • pisze litery wybiegające poza linie , nierówne ,rozchwiane;
 • robi za duże lub za małe odstępy między literami;

Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej.

  Objawy:

 • trudności w rozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń;
 • trudności w zapamiętaniu, powtórzeniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań;
 • trudności w dokonywaniu syntezy wyrazu;
 • trudności w pisaniu ze słuchu dłuższych wyrazów;
 • trudności w czytaniu całych wyrazów metodą głosowania;
 • często mały zasób słów, agramatyzmy, prymitywne , proste zdania w opowiadaniu;
 • zniekształcanie wyrazów w dyktandzie;
 • trudności w pisowni wyrazów zmiękczonych;
 • kłopoty z różnicowaniem liter  ,,j’’ , ,,i’’;
 • trudności w odróżnianiu samogłosek nosowych od ,, on’’ ,, om’’
 • opuszczanie wyrazów , końcówek wyrazów ;
 • zamiana dźwięcznych na bezdźwięczne ,( b – p , d – t );
 • zamiana syczących na szumiące lub ciszące ( s- sz- ś  );
 • trudności w nauce języka obcego;
 • trudności w nauce wierszy, tabliczki mnożenia, zapamiętywaniu ciągów słownych ( łatwiej się uczą, mając tekst przed oczami );

26

LIS

2017

255

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia