Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Rodzaje zabaw wspomagających pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Rodzaje zabaw wspomagających pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Rodzaje zabaw wspomagających pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Zabawy  w życiu każdego dziecka, a szczególnie dziecka ryzyka dysleksji,  mają wyjątkowe znaczenie. Poprzez konstruowanie, naśladowanie i wchodzenie w role dziecko poznaje świat oraz przystosowuje się psychicznie, fizycznie i społecznie do istniejących warunków. Podczas zabawy dziecko zaspokaja potrzeby i pragnienia, których realizacja nie jest możliwa  w świecie realnym.  Zabawy wpływają na rozwój organizmu dziecka, są sposobem na rozładowanie nadmiernej energii i napięć emocjonalnych. Poprzez zabawę dziecko uczy się żyć w społeczności, rozwiązywać spory i konflikty oraz rozwijają swoją wyobraźnię.

Ogólnie zabawy można podzielić na:

 • zabawy twórcze (zwane tematycznymi lub zabawami ,,w role”),
 • zabawy dowolne,
 • zabawy konstrukcyjne,
 • zabawy dydaktyczne,
 • zabawy ruchowe.

Każda z tych  zabaw jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka, rozwija lub ćwiczy najważniejsze funkcje i sprawności.

 • Zabawy twórcze (tematyczne)- polegają na swobodnym odtwarzaniu ,,na niby” czynności, funkcji czy ról społecznych z użyciem przedmiotów zastępczych. Sprzyjają one oswajaniu się dzieci z różnymi, trudnymi nieraz sytuacjami i są okazją do kształtowania ważnych życiowo umiejętności. Tematyka tych zabaw często wypływa z doświadczeń dziecka: dom i środowisko rodzinne, praca, zwyczaje i obyczaje, działalność ludzi w różnych instytucjach, rozrywka, literatura itp.)
 • Zabawy dowolne – to aktywność podejmowana spontanicznie (,,chcę”)z własnej woli, często wbrew aktualnym oczekiwaniom otoczenia, bezinteresowna aktywność nie nastawiona na realizację zadań czy celów- ważny jest sam proces bawienia. W zabawie dowolnej dziecko może przebywać w innym czasie i miejscu pochłonięte stworzoną przez siebie sytuacją. W praktyce przedszkolnej ten rodzaj zabaw jest najczęściej spotykany.
 • Zabawy konstrukcyjne- bardzo chętnie wykonywane przez dzieci w wieku 4- 6 lat. Polegają na budowaniu z zastosowaniem różnorodnego materiału ( klocków, piasku, itp.), zabawy w piaskownicy pozwalają dziecku tworzyć proste wytwory , jak również przybierają postać planowanych konstrukcji,, na temat”. Cel i plan działania powstają w trakcie budowania i często ulegają modyfikacji pod wpływem samego materiału lub wyobraźni dziecka. Dzieci młodsze budują chaotycznie , dzieci 6-letnie mają w zabawach konstrukcyjnych zamierzony cel, który starają się osiągnąć.
 • Zabawy dydaktyczne- są sztucznie przygotowywane przez wychowawców. Służą one przede wszystkim uczeniu się dzieci, a głównie rozwijaniu spostrzegawczości, uwagi, pamięci, myślenia, wzbogacaniu wiedzy i kształtowaniu mowy, ćwiczą wiele sprawności umysłowych, uczą dyscypliny i podporządkowani się regułom.
 • Zabawy ruchowe- oparte są na określonych prawidłach. Wywierają one silny wpływ na rozwój fizyczny dzieci i rozwój ich cech charakteru, takich jak: śmiałość, wytrwałość. Zabawy ruchowe zmieniają się również z wiekiem dzieci przedszkolnych. Zmiany polegają na komplikowaniu się treści ruchowej zabaw, na stopniowym przechodzeniu od zabaw, których czynnikiem organizacyjnym jest temat, do gier kierowanych prawidłami.

Wszystkie zabawy dzieci w wieku przedszkolnym dostarczają im wiele zadowolenia, bo zaspokajają ich potrzeby rozwojowe ( przede wszystkim potrzebę aktywności ruchowej). W zabawach realizuje się dążenie do ćwiczenia i doskonalenia świeżo nabytej umiejętności i czynności. Zabawa jest podstawą do poznania i przekształcania otaczającej rzeczywistości za pomocą dostępnych dziecku środków i doświadczeń.

 1. Znaczenie zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych dla dzieci ryzyka dysleksji.

Zabawy rozwijające sprawność ruchową dziecka:

 • Ćwiczenia ogólnosprawnościowe– obejmujące ruchy całego ciała. Celem tych ćwiczeń jest zwiększenie u dziecka koordynacji ruchów wszystkich części ciała i ich zharmonizowanie (podskoki, biegi, czołganie się itp.)
 • Czynności samoobsługowe– (mycie rąk, ubieranie się i rozbieranie, utrzymywanie porządku w zabawkach lub w pokoju). Dziecko doskonali szybkość i precyzję ruchu, uczy się planowania zadań w czasie, samodzielności i odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 • Ćwiczenia ruchowe przygotowujące do nauki czytania i pisania. Celem tych ćwiczeń jest podniesienie sprawności ruchowej w obrębie kończyn górnych, zwłaszcza dłoni i palców (ćwiczenie rąk- krążenie, układanie modeli z dłoni, ćwiczenia paluszkowe, składanie dłoni, splatanie palców, przebieranie palcami, stukanie, puzzle, zabawy konstrukcyjne).

 

 Zabawy rozwijające sprawność manualną i orientację przestrzenną:

 • Ćwiczenia grafomotoryczne- malowanie grubym pędzlem, zamalowywanie obrazków, obrysowywanie dłoni, rysowanie figur geometrycznych, liter, cyfr, rysowanie po śladzie.
 • Ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną- wskazywanie części ciała, nazywanie ich, zabawa ,, ciepło- zimno”, częste stosowanie określeń,, lewo”, ,,prawo”, określanie stosunków między przedmiotami, układanie obrazków tematycznych (miasta, owoce, warzywa).

 Zabawy rozwijające mowę i myślenie:

 • Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny- różnicowanie dźwięków mowy, ich analizowanie i syntetyzowanie na poziomie OUN ,tj. w korze mózgowej- zabawa ,,Co słyszysz?”, ,,Mało- dużo”, naśladowanie głosów zwierząt, pojazdów, rozpoznawanie instrumentów, chodzenie za głosem, klaskanie, wystukiwanie rytmu.
 • Sytuacje sprzyjające rozwojowi słownictwa, pojęć i zainteresowań dziecięcych. Szczególnie ważnym etapem w rozwoju dziecka jest pierwszy kontakt z książką i wzbudzenie zainteresowań czytelniczych (w dalszej perspektywie). Ważne jest głośne czytanie dziecku, recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek, wspólne omawianie treści czasopism dla dzieci.

Systematyczne wprowadzanie nowych zabaw, ich modyfikacja, korelacja z innymi czynnościami dają dzieciom wiele możliwości. Poprzez zabawę rozwijają się umysłowo, wzbogacają swoją wyobraźnię, ćwiczą nowe umiejętności i doskonale się komunikują. Dzięki kontaktom z rówieśnikami uspołeczniają się, stają się obserwatorami i odtwórcami rzeczywistości, którą przy okazji zmieniają. Dzieci z zaburzeniami  nie czują się wyobcowane, a przy okazji poprawiają i korygują swoje umiejętności. Bawiąc się uczą, a ucząc bawią. Jeżeli zabawa jest dodatkowo kierowana przez terapeutę, z wykorzystaniem ciekawych, rozwijających pomocy, korzyści są ogromne.

28

WRZ

2016

213

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia