Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Umiejętności dziecka 4 letniego.

Umiejętności dziecka 4 letniego.

Kompetencje dziecka 4 – letniego

Obszar: edukacja społeczno – moralna
Używa zwrotów grzecznościowych
Pomaga w porządkowaniu zabawek
Rozumie potrzeby innych dzieci.
Uznaje prawa innych dzieci w zabawie.
Uprzejmie zachowuje się w stosunku do kolegów.
Rozumie znaczenie koleżeństwa, dobroci…
Jest opiekuńczy w stosunku do innych dzieci.
Rozpoznaje dobre uczynki.
Przestrzega umów panujących w grupie.
Rozpoznaje godło i barwy narodowe.
Wie, jak nazywa się nasze miasto.

Obszar: edukacja zdrowotna
Sygnalizuje swoje oddalenie od grupy.
Zna swoje imię i nazwisko.
Stosuje zasadę mówienia umiarkowanym głosem.
Rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie.
Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
Dba o czystość osobistą.
Kulturalnie spożywa posiłki.

Obszar: edukacja ruchowa
Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
Potrafi stać na jednej nodze.
Czworakuje w przód, w tył.
Rzuca do celu.
Przeskakuje przez narysowane linie, szarfy.

Obszar: edukacja przyrodnicza
Rozpoznaje zwierzęta i ptaki.
Zna nazwy pór roku.
Zna nazwy kwiatów spotykanych w otoczeniu.
Określa zjawiska charakterystyczne dla pór roku.
Rozpoznaje owady: motyl, mucha, biedronka…
Nazywa drzewa w najbliższym otoczeniu.

Obszar: edukacja w zakresie mowy i myślenia.
Komunikowanie się.
Swobodnie porozumiewa się z dziećmi.
Swobodnie prowadzi rozmowę z nauczycielką.
Opowiada obrazek w sposób szczegółowy.
Słucha wypowiedzi kolegów, koleżanek.
Posiada bogaty słownik bierny i czynny.
Wypowiada się pełnymi zdaniami.
Kontroluje swoje wypowiedzi.
Prowadzi rozmowy z użyciem poprawnych form gramatycznych.
Dokonuje złożonych operacji myślowych: porównuje, wyodrębnia, klasyfikuje, dokonuje analizy i syntezy…
Dba o kulturę słowa.
Dokonuje autoprezentacji.
Rozwiązuje zagadki.

Obszar: edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania
Składa obrazek złożony z części.
Rozpoznaje odgłosy: zwierząt, pojazdów, dochodzące z otoczenia.
Tworzy rymy.
Dobiera w pary słyszane wyrazy: półka – bułka, paczka – kaczka, teczka – beczka, rak – mak, pasek – piasek…
Sprawnie reaguje na mechaniczne sygnały dźwiękowe w zabawach ruchowych.

Obszar: edukacja matematyczna
Posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni: przed siebie – za siebie… , daleko – blisko, wyżej – niżej…
Wyodrębnia w najbliższym otoczeniu figury geometryczne.
Określa wielkość, długość, szerokość przedmiotów.
Klasyfikuje przedmioty według: przeznaczenia, wielkości, koloru, długości, grubości, ciężaru.
Posługuje się liczebnikami głównymi.
Ocenia pojemność naczyń.
Określa czas trwania czynności.

Obszar: edukacja kulturowo – estetyczna
Zauważa zmiany o charakterze estetycznym w wyglądzie osób, w pomieszczeniach.
Zna tańce i piosenki ludowe charakterystyczne dla regionu Mazowsza.
Zna zwyczaje i obrzędy Mazowsza.
Swobodnie posługuje się narzędziem malarskim: kredki, farby…
Samodzielnie wykonuje prace plastyczne.

Obszar: edukacja muzyczna
Wyodrębnia różnice między dźwiękami: głośno – cicho, wysoko – nisko, smutno – radośnie.
Rozpoznaje piosenkę po nuconej melodii.
Rozpoznaje proste instrumenty muzyczne.
Śpiewa piosenki poznane w przedszkolu.
Tańczy prosty taniec poznany w przedszkolu.

Obszar: edukacja techniczna
Nazywa zawody ludzi z najbliższego otoczenia.
Podejmuje działania konstrukcyjne.

Obszar: edukacja komunikacyjna
Zna podstawowe zasady poruszania się po drogach.
Rozumie znaczenie sygnalizatora świetlnego.
Rozpoznaje miejsca przeznaczone dla pieszych.

Kompetencje opracowano na podstawie „ABC…Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”.

20

MAR

2016

247

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia