Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

p8zawiercie@zawiercie.eu

32 67 223 35

Mali odkrywcy wielkie możliwości

Dla rodziców

Artykuły dla rodziców

Twoje dziecko…

Twoje dziecko jest mądre i inteligentne,

wykorzystaj tą szansę – rola rodzica i przedszkola

 

,,…mów dziecku, że jest dobre,

że może, że potrafi…”

J. Korczak

Każde dziecko jest z natury inteligentne. W ciągu pierwszych czterech lat od momentu narodzin nabywa nowych umiejętności w tak szybkim tempie, że gdyby człowiek zachował podobną zdolność uczenia się przez całe swoje życie, to w wieku kilkudziesięciu lat posiadałby niewyobrażalną wprost wiedzę i nieograniczone możliwości… Nie tylko kilkuletnie maluchy uczą się tak szybko. Również i starsze dziecko przejawia niezwykłą inteligencję i ma olbrzymi potencjał intelektualny. Przeprowadzono jednak wiele eksperymentów dowodzących, że wyniki jakie osiąga dziecko, nie zawsze są rezultatem jego indywidualnych zdolności lub ich braku, ale często stanowią wypadkową jego własnych przekonań o sobie samym, wiary nauczyciela w jego możliwości oraz stosowanych metod nauczania. Ważne jest więc kierowanie się słowami Korczaka zawartymi w motcie i budowanie w związku z tym u dziecka, poczucia własnej wartości.

Smutne jest bowiem gdy już jako dorośli, nie wierzymy w swoje siły i możliwości, porzucamy swoje plany, zanim je zaczniemy realizować lub jako z pozoru pewni siebie, kryjemy pod tą maską swoje prawdziwe oblicze – niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność współżycia z ludźmi lub przerażające poczucie samotności.

Postawa prezentowana przez dorosłych ma swoje korzenie w dzieciństwie. Błędy popełnione w pierwszych latach życia dziecka mają wpływ na jego dalsze życie i zachowania. ,, Bo pierwsze lata – to fundament osobowości. Gdy się go wadliwie zbuduje – cały dom będzie zagrożony, chociażby inne elementy miał właściwie wykonane.” Maria Łopatkowa

Dla wszystkich jest oczywiste, że wychowanie dziecka to nie tylko karmienie, usypianie, ubieranie, kąpanie i pilnowanie, by nic mu się nie stało. To także zadbanie o harmonijny rozwój psychiczny dziecka, to kształtowanie zdrowej, silnej osobowości, w pełni przygotowanej do długiej, fascynującej, choć momentami niebezpiecznej podróży, jaką jest życie. To sprawienie aby nasze pociechy wyrosły na wartościowych ludzi, świadomych swoich olbrzymich możliwości, znających radość życia i realizujących z sukcesem swoje życiowe cele i zamierzenia.

Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i każde przynosi ze sobą ogromny potencjał, bagaż możliwości i zdolności. Wielu badaczy tematu uważa, że tyle jest różnych zdolności ile jest rodzajów aktywności człowieka, a każdy człowiek powinien rozwijać zdolności na maksymalnym dla siebie poziomie. Zdolności człowieka możemy podzielić na trzy rodzaje:

 • Zdolności kierunkowe to te, które wiążą się z określoną sfera aktywności: plastycznej, muzycznej, tanecznej

 • Zdolności ogólne to te, które pozwalają uczyć się w zakresie wiedzy teoretycznej. Dzieci o takich zdolnościach wykazują lepszą pamięć, dużo wcześniej niż rówieśnicy chodzą, mówią, czytają a także posiadają umiejętność posługiwania się wcześniej opanowanym materiałem.

 • Zdolności twórcze przejawiają się w umiejętności tworzenia rzeczy nowych. Większość czynności małych dzieci ma charakter twórczy, przy czym aktywność owa jest twórczością subiektywną.

Zdolności są to różnice indywidualne sprawiające, że przy danym zasobie wiedzy, praktyki i takich samych warunkach zewnętrznych oraz równej motywacji, jedni ludzie sprawniej niż inni wykonują dane czynności. Dziecko zdolne to takie, które posiada umiejętność dostrzegania problemów i przystępuje do rozwiązywania ich w sposób najbardziej logiczny i skuteczny.

U małych dzieci oprócz zdolności kierunkowych możemy także zaobserwować zdolności przywódcze, dzieci takie mają ogromny autorytet, posłuch wśród rówieśników. Inne dzieci próbują „doganiać” dzieci zdolne lub je naśladować. Stają się wzorem dla innych dzieci.

Ale często bywa i tak że dziecko zdolne nie zawsze dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej jest odizolowane od grupy. Nie ma przyjaciół, jest zamknięte w swoim świecie. Inne dzieci postrzegają go jako „dziwaka”, „odmieńca”, od którego należy trzymać się z daleka. Dlatego dziecko zdolne stara się być przeciętniakiem nie wyróżniać się by nie być obiektem zainteresowania a nawet kpin i złośliwości. Każdy bowiem pragnie mieć kolegów, spotykać się z nimi i bawić, po prostu być i funkcjonować w grupie.

W wieku przedszkolnym możemy zaobserwować sygnały świadczące o możliwościach dzieci i o ich zdolnościach, które u każdego dziecka są inne. Ważne jest aby je zauważyć, nie przegapić i właściwie rozwijać, bądźmy więc czujni, obserwujmy swoje dzieci i wychwytujmy ich uzdolnienia.

Jak rozpoznać uzdolnienia dziecko ? – cechy, po których poznamy zdolności naszych dzieci:

 • łatwość skupiania się przez dłuższy czas nad danym problemem, wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością

 • zdolności przywódcze, ma bardzo wielu przyjaciół i kolegów, inni traktują je jako przywódcę, przejawia bardzo niezależną postawę wobec życia;

 • zdolności do wytężonej pracy, wytrwałość w szybkim i dobrym uczeniu się

 • pewność siebie i wysoka samoocena, posiada umiejętność rozwiązywania problemów

 • rozumowanie logiczne, abstrakcyjne, wysoki stopień rozumienia treści i dostrzegania zależności między jej elementami

 • duża ciekawość, szerokie zainteresowania, duża zdolność obserwacji, dążenie do odkryć i szybkie podchwytywanie nowych rzeczy, pragnienie poznawania przyczyn zjawisk, aktywne angażowanie się w poznawanie rzeczy, które wzbudzają jego zainteresowanie,
  ciągła chęć eksperymentowania, jest zawsze skore do odkrywania nowego otoczenia

 • zdolności literackie, teatralne, bogaty słownik, jasne wyrażanie swoich koncepcji w mowie

 • uzdolnienia matematyczne, przyjemność z rozwiązywania zadań liczbowych

 • zdolności muzyczne, plastyczne, ruchowe, sportowe

 • umiejętność wczesnego czytania i pisania

 • zdolności analizowania i syntetyzowania, zdolność skojarzeń

 • łatwość zapamiętywania i odtwarzania danego materiału

 • oryginalne pomysły w znajdywaniu odpowiedzi i nowych sposobów robienia czegoś, chęć samodzielnego rozwiązywania problemów, bujna, bogata wyobraźnia i tworzenie świata fantazji, ożywienie podczas rozwiązywania problemów, bądź dokonywania jakiegoś odkrycia, podawanie pomysłów nowych zadań, nie poleganie na innych przez cały czas;

 • nie zrażanie się, gdy rzeczy nie idą po jego myśli, przejawianie radości życia

Jeżeli zauważyliśmy, którąś z tych cech u swojego dziecka, to spróbujmy pójść w kierunku jej rozwoju, stwarzajmy dziecku warunki pozwalające ją utrwalać. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy zaniedbać właściwości dziecka potrzebne w jego prawidłowym rozwoju, a nie osiągnięte jeszcze w stopniu dostatecznym i wymagające pracy wyrównawczej. Musimy pamiętać o wykorzystaniu szansy, jaką dziecko dostało od natury i aby należycie rozwinęło swoje uzdolnienia, musimy je zmobilizować do działania i rozwijania swoich talentów, ważne jest aby dziecko robiło to z przekonaniem i zaangażowaniem.

Główną rolą rodzica i przedszkola jest stworzenie optymalnych warunków do aktywnego rozwoju dziecku.

Kiedy dziecko będzie aktywne? – sytuacje mobilizujące dziecko do działania

 • cel jest bliski i wyraźny, dziecko ma poczucie sensu tego co robi

 • uwzględniamy potrzeby i zainteresowania dziecka tak, aby wykonywane zadania uznało za własne

 • dziecko ma poczucie bezpieczeństwa, prawo do błędu, otrzymuje konieczne wsparcie i informację zwrotną

 • działaniom dziecka towarzyszą odczucia i emocje

 • dziecko bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji, coś od niego zależy

 • dziecko odczuwa satysfakcję, cieszy się z tego co robi

 • ma poczucie własnej wartości, ja to potrafię

 • dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt, nauczyciel, rówieśnicy, rodzice dostrzegają jego wysiłek i doceniają go

 • dziecko ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów.

Przy stwarzaniu sytuacji umożliwiających rozwój dziecka powinniśmy jednak pamiętać, że każdy przedszkolak jest przede wszystkim dzieckiem i potrzebuje dużo czasu i przestrzeni, aby rozwinąć się jako osoba. Pamiętajmy również, iż dzieci muszą się doskonalić nie tylko intelektualnie, społecznie, ale i emocjonalnie. Musimy także pozwolić popełniać im błędy, by na nich mogły się uczyć.

 

 

Opracowała:

Wanda Bochenkiewicz

 

Literatura
Bates J. Munday S.: „Dzieci zdolne ambitne i utalentowane” .Warszawa. Liber, 2005.
Lewis D.: „Jak wychować zdolne dziecko”. Warszawa PZWL 1988.
Limont W.: „Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym”. Wychow. w Przedszkolu 8/2002.
Vos J. Dryden G. DambachK.E.: „Rewolucja w uczeniu”. Zysk S-ka 2003.
ABC mądrego rodzica – droga do sukcesu

15

LIS

2015

301

razy

czytano

p8zawiercie.pl

Zdjęcie: Dzieci
Zdjęcie: Dzieci

Kontakt

Dane przedszkola

 

Przedszkole Nr 8 Bajkoludki w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Wierzbowa 8
woj. Śląskie

www.p8zawierie.pl

Kontakt

 

p8zawiercie@zawiercie.eu
32 67 223 35

Zdjęcie: Więcej o tej stronie.
Zdjęcie: Więcej o tej stronie.

Przewiń stronę na samą górę.

Logo serwisu.

Przedszkole Nr 8
Bajkoludki w Zawierciu

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia